.

PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

   a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
   b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, przed wysyłka towaru
   c) płatność elektroniczna (internetowa) ? t pay.com , przed wysyłką towaru
5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na jednym z poniżej wskazanych kont bankowych Sprzedawcy:
Bank polska Kasa Opieki S.A 72 1040 6449 1111 0010 8438 2154
7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).
9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
10. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy tpay.com Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 , numer NIP:7773061579, Regon 300878437 , kapitał zakładowy 5 494 980,00 PLN (wpłacony w całości) Właścicielem i operatorem, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).
11. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.